Nu händer det saker! Forsa Databas har utvecklats till Forsaportalen. XML-baserad portalhemsida, publiceringssystem med moduler för bilder och föremål, allt i xml-teknik.

Start Utrustning Databasapplikationen Kontakta

  Forsa Databas har utvecklats till Forsaportalen. XML-baserad portalhemsida, publiceringssystem med moduler för bilder och föremål, allt i xml-teknik.

Forsaportalen är en xml-driven hemsida och publiceringssystem där föreningen själv lägger in och uppdaterar artiklar. Hemsidan är samtidigt en portal där styrelse, medlemmar och besökare kan logga in på egna konton. Styrelsen kan då ha egna sidor för intern kommunikation och medlemmarna rättigheter som inte den vanliga besökaren har. Portalen kommer att innehålla moduler för föremåls- och fotosamlingarna där databaserna utgöres av framtidssäkra och plattformoberoende xml-filer. Tekniken som används är modernaste dot.net och prisbilden  2000 kr första året och samma prisnivå kommande år. Tillkommer 500 kr per extra modul (fotomodul, föremålsmodul f.n.) Första året ingår en modul utan extra kostnad. Webhotell med 100 MB ingår! liksom egen domänadress och epost!
 
Orsaken till att jag har startat denna webbsida är mitt engagemang i Fotoprojektet som Forsa Sockens Hembygdsförening startat och min verksamhet som egen företagare med firma Forsaljud där jag sysslar med ljudanläggningar och datorer. Inom dataverksamheten säljer jag utrustningar samt hela system med hemsidor och webbshoppar.

Jag märkte att det inte fanns några databasapplikationer som passade in på våra önskemål så vi tog och utvecklade själv.

Många hembygdsföreningar har bilder i olika form liggande i bästa fall sorterat i arkiv. Vissa har även skannat in på cd eller dvd-skivor. Dator och en databas är ju bra för att sortera bilderna samt för att registrera information om varje bild.
Tidigare hade man databaser och hjälpprogram för dessa lokalt i en eller flera datorer. Programvaror skulle installeras och uppdateras med strul och kostnader som följd. I västa fall blev allt jobb inlåst i en databas som ingen uppdaterade på några år. Och även om man skötte sina system så fick inte medlemmarna och allmänheten tillgång till det registrerade på ett enkelt sätt. Tack vare Internet har vi nu nya möjligheter. Nu kan vi låta databasen och den data vi samlar in ligga på en gemensam server tillsammans med hemsidan. Man kan vara flera som matar in uppgifter och man kan låta hela världen ta del av sina samlingar om man vill. Hemsidan kan uppdateras av flera på ett enkelt sätt och medlemmar kan få information genom nyhetsbrev och kommunicera med epost.

Samla information!
Som komplement till att samlas i studiecirklar och titta på utskrifter från databasen och där skriva ner information om bilder som sedan förs in i databasen ska man naturligtvis använda internet. Då kan alla som har tillgång till internet (och det är många idag och fler blir det) titta på bilderna och då ska det finnas ett system så man enkelt skicka in den informationen. (Eller det kan vara en felaktig uppgift som man vill rätta.)
 I Forsa Databas finns en formulärruta där man skriver in sina synpunkter och klickar sedan på en knapp så går informationen som epost till den databasansvarige som föreningen utsett. Den personen loggar då in i databasen och rättar eller lägger till uppgifterna om respektive bild. Vilken bild det gäller framgår automatiskt av epostmeddelandet. Att redigera databasen kan man göra från vilken dator
Rättigheten att logga in i databasen kan föreningen ge till personer i styrelsen och andra som man har förtroende för, t.ex. en cirkelledare.

Sökningen.
Bilderna sorteras efter kategoriet typ landskap, hus osv och visas fyra och fyra med en bläddringsmöjlighet. Men det finns även en sökfunktion där man kan söka på enstaka ord. Söker man på ett bynamn t.ex. Fränö så visas alla bilder (fyra och fyra) där ordet Fränö finns med i databasen i kolumnen sökord eller i fritexten. Så kan man samla historik om en by baserat på bilder. Och som alla kan nå, dygnet runt!

SNABBFAKTA:

TEKNIK:
Asp och xml i portalen. Xml och ASP.NET i modulerna.

WEBHOTELL: 100 MB (som kan utökas för en låg kostnad), egen domänadress, 10 st epostkonton

FUNKTIONER I PORTALEN:
medlemskonton, online-redigering, wysiwyg html-redigerare, bilduppladdningsfunktion, nyhetsbrevsändning, gästbok, kunskapsbas, forum, bildgalleri, välja olika skinn, omröstningar, RSS in och ut, aktiv kalender, internbrev, mm.

GRUNDIDÉ:
Framtidssäker lagring i xml. Ingen programvara i den egna datorn som behöver installeras och uppdateras. Ska kunna administreras från vilken dator som helst bara med en webbläsare och internetkoppling. Lågt pris. Skapa ökad kontakt och information inom föreningen och utåt. Tekniken skiljer på data och utseende. All uppgradering gör vi på servern.

MODULER: Under utveckling är en fotomodul där man kan registrera, arkivera, söka och publicera alla sina tusentals bilder man har. Finns att provköra men ska byggas ut med ett bättre gränssnitt och fler funktioner. Vidare finns ett föremålsregister som fungerar på liknande sätt, även detta under utveckling. Finns önskemål kan man tänka sig moduler för bokföring, medlemshantering mm.

Kolla in:
www.forsaportalen.se


Helt xml-driven fotodatabas som är under utveckling, klicka här!

Länk till Forsa Sockens hembygdsförenings fotoprojekt!